يه جورى زندگى كن كه اگه كسى ازت بد گفت، هيچكس باور نكنه.