🌸🍃حالِ خوبِتان را
نه از کسی طلب کنید
نه برایش به این و آن رو بزنید
و نه حتی منتظرِ معجزه باشید👌

🌸🍃كمى تلاش کافی‌ست
برایِ داشتن همه چيزهايى كه ميخواهيد.

این خودِ شمایید
که می‌توانید، روحِتان را
مملو از عشق و آرامش کنید❤️