🔸نكاتى درد مور ويروس كرونا (قسمت اول)

1️⃣ ویروس کرونا گروه بزرگی از ویروس ها بوده و از علت هاى شایع سرماخوردگی و عفونت های سیستم تنفسی فوفاتی می باشد.
2️⃣ عمده مبتلایان به كرونا را گروه سنی ۲۲ تا ۶۵ سال و بالاتر تشکیل می دهند.
3️⃣ میزان ابتلای مردان و زنان یکسان هست.
4️⃣ انتقال ویروس از طریق قطرات تنفسی هست. این قطرات تنفسی با سرفه و عطسه فرد مبتلا وارد هوا می شوند و می توانند روى سطوح مختلف بنشیند. ویروس میتواند بالغ بر ۸ ساعت در سطوح مختلف، زنده بماند و از این طریق منتقل شوند.

5️⃣ بهترین راه مقابله کردن با این بیماری ایزوله کردن فرد مبتلا است.

6️⃣ شستشوی مرتب دست ها به شیوه صحیح، درصد زیادی مانع از انتقال مى شود. برای شستن دست ها نیازی به استفاده از محلول هاى ضدعفونی کننده نیست و فوم های شستشو و صابون كافى هستند.

با ارسال اين مطلب به گروه ها و دوستانتون در پيشگيرى از كرونا سهيم باشيد🌹