‏جلسه اولی که رفتم اموزش رانندگی ماشین یهو خاموش شد طرف گفت خلاصش کن، منم پیاده شدم یه تیر زدم به کاپوت ماشین

نمیدونم چرا شکایتمو کردن ://