‏تو خونه ما از ترس اینکه وقتی سرپایی کسی بهت نگه بی‌زحمت حالا که سرپایی یه لیوان آب واسم بیار، همه خزنده‌ان و سینه‌خیز تردد می‌کنن.