🔸كدام یک از این دمنوش ها را دوست داريد؟

1️⃣چای ضد افسردگی
- بهارنارنج: ۱ ق. چایخوری‌
- گل سرخ: ۳-۴ عدد (خوردش کنید)‌
- چوب دارچین: ۱ عدد (خردش کنید)‌
- هل: ۳-۴ عدد (له شود)‌

2️⃣چای مقاوم سازی
- پونه: ۱-۲ ق.چایخوری‌
- کاکوتی ث: ۲ چایخوری‌
- بابونه: 1 قاشق چایخوری‌
- زیرفون: 2/1 ق. چایخوری‌
- لیمو عمانی: 1 عدد خورد شده‌

3️⃣چای انرژی بخش
- مریم گلی: 1 ق.چایخوری‌
- زنجبیل تازه: 2 بند انگشت (له شود)‌
- میخک: 2-3 عدد (له شود)‌
- نعنا: 1 ق. چایخوری‌
- تخم گشنیزہ: 2/1 ق. چایخوری‌