‏با سرد شدن هوا،جن‌ها بیشتر به سمت منابع گرمایی داخل خانه‌ها کشیده میشوند و لذا احتمال دیدنشان در کنار بخاری و شوفاژ بیشتر میشود و صدای ترق و تروقی که گاها از این وسایل شنیده میشود،ناشی از برخورد سُمشان به این وسایل است

لذا شب‌ها سعی کنید به وسایل گرمایشی خیره نشوید :/