‏از وقتی که پيک نوروزی رو از مدارس حذف کردن، هر موقع تو خیابون یه بچه مدرسه ای رو میبینم یه پسگردنی محکم نثارش ميكنم.