‏یه دوست صمیمی دارم به اسم سمیرا
اسم دوست پسرمو سمیرا سیو کردم که وقتی زنگ میزنه مامانم شک نکنه
خلاصه اینکه همه چیز داشت خوب پیش میرفت، تا اینکه منو مامانم و سمیرا نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم، که سمیرا زنگ زد 😂😂