حیف، با این که دوستت دارم
سهم دستانم از تو پرهیز است؛
قسمتم نیستی و این یعنی
زندگی واقعا غم‌انگیز است…!