‏وضعیت زندگی مورچه هام خراب شده دیگه ، امروز یکیشونو دم سطل اشغال دیدم با بغض بهم گفت تورو خدا ی دونه پوست تخمه بزار کف خونه بمونه

بنده خدا خبر نداره ۴ ماهه تخمه از نزدیک ندیدم :/