🔸7 نکته مهم برای کاهش وزن🔸

1️⃣زمان های مشخصی برای خوردن وعده های غذایی انتخاب کنید(مثلا صبحانه ساعت 8, نهار ساعت 12 و شام ساعت 19)
2️⃣ناهار را کامل تر و زودتر بخورید.
3️⃣ شام را سبک تر بخوريد.

4️⃣بعد از ساعت 19 شب و خوردن شام چیزی نخورید.

5️⃣خواب خود را تنظیم و 8 ساعت کامل بخوابید.
6️⃣بیدار ماندن در شب ساعت داخلی بدن شما را تغییر می دهد و منجر به غذا خوردن در اواخر شب و در نتیجه چاقی می شود پس زودتر بخوابید.
7️⃣ 45 دقیقه بعد از ورزش چیزی نخورید زیرا خوردن مواد غذایی بلافاصله بعد از ورزش سبب اضاف شدن وزن می شود اما خوردن غذا 45 دقیقه بعد از ورزش به جایگزینی گلیکوژن و ترمیم عضلات بدن کمک می کند.