‏وقتی که با رفیقام پای تلفن به هم فحش میدیم مامانم بهم میگه خیلی بی ادبین

حالا همون فحشارو به خانواده پدری میدم خیلی ریز میخنده و تائیدم میکنه 😂