‏تو یه جمعی نشسته بودیم گوزیدم سریع گفتم چیزی نیست چرم مبله داره صدا میده؛

یه دقیقه گذشت بابام گفت کسی میدونه چقدر طول میکشه بوی چرم مبل بره؟