🔸گلو درد هر زمانی می تواند ایجاد شود، برخی گلو دردها می توانند به خاطر عفونت باکتریایی و برخی به دلیل عفونت های ویروسی مى باشند. در هر صورت، گلو درد خیلی مسری است و مهم است که به محض بروز نشانه ها به این مساله رسیدگی کنید.

🍃 داروهای طبیعی برای گلو درد وجود دارند که می توانید در خانه از آن ها استفاده کنید.
آویشن برای درمان گلو درد👇🏼
گلو درد در یک دقیقه با این عصاره قدرتمند ناپدید می شود؛ دو قاشق سوپ خوری آویشن خشک را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید، بگذارید بماند و خنک شود و سپس يا نوش جان كنيد يا با آن قرقره کنید.