‏ما یه گهی خوردیم یه بار تو اتاق خواستیم سیگار بکشیم عود روشن کردیم. حالا هی این مامان من میره میاد عود روشن میکنه تو اتاقم و من از آلرژی پاره می‌شم. نکن زن. من سیگار رو ترک می‌کنم تو ول کن.