🌸🍃امروز
كمى بيشتر زندگی کنيد😊

جوری که خودتان دوست دارید
نه جوری که دیگران از شما انتظار دارند👌

🌸👇مهم نیست به مقصد می رسید یا نه
مهم این است که حالِ دلتان خوب باشد😍
پس تا می توانيد
شاد باشيد
و از لحظه لحظه ی زندگی تان لذت ببريد😘