‏اگه قیامت بشه و اعضای بدنم بخوان حرف بزنن همشون یه نخ سیگار روشن میکنن میگن ريدیم تو زندگی که این داشت emoji)