به تو که می‌رسم، مکث می‌کنم!
انگار در زیبایی ‌ات
چیزی جا گذاشته‌ام... مثلاً در صدایت آرامش،
یا در چشم‌ هایت زندگی...
.