‏بعضی وقتا میرم تو خودم و به یه نقطه زل میزنم تا مردم فکر کنن دارم به چیز خیلی مهمی فکر میکنم

در حالی که تو مغزم "آهویی دارم خوشگله " پلی شده و دارم باهاشون همخونی میکنم..