بیا و در دنیای من انقلاب کن ،
انقلابی مشروطه ،
شرط بگذار که من
هر روز بیشتر دوستت داشته باشم
تا تو هم بمانی،
قسم می خورم در پایبندی به شروط و آرمان های
انقلابت ، انقلابی تر از من پیدا نخواهی کرد!!