بابای من اینجوریه که اگه بنزین بریزم رو خودم ولی از خودسوزی منصرف بشم میگه کلی پول برای اون بنزین هزینه شده و چرا اون بنزینا رو حیف کردی

بعد اتیشم میزنه 😂😂