🔸آمبره مو روشی برای رنگ‌کردن موهاست.
در این روش، پایین موها روشن‌تر می‌شود و موها ظاهری دورنگ پیدا می‌کنند. برای ایجاد این حالت، باید قسمت پایینی موها را دکلـره یا بی‌رنگ کنیم و سپس آنها را با رنگ مو دلخواه خود رنگ کنیم.