رفیقم یبار بهم گفته بود مخ یه میلف نابی زده امروز دیدم عکس یکیو استوری کرده نوشته بود روزت مبارک عزیزم

ریپلای دادم خوب مخی زدی داداش عجب چیزیه واقعا گفت مادرمه ://