تورو خدا اگه با من جایی میرید قبلش هماهنگ کنید الان رفتم دم درِ خونه دوستم گفتم کارش دارم‌ مامانش گیر داده مسخره بازی در نیارتو الان 2 ساعته با اون بیرونی..