دلتنگ پیام رسان سروش شدیم کاش بگین الان سرعت پیشرفتش به کجا رسیده یعنی الان چندصد میلیون کاربر داره