‏بندرعباس انقدر زلزله اومده این چند روزه که دیگه عادی شده برامون الان داشتم چت میکردم هم زمان که سرم میخورد تو دیوار emoji