از دیروز که بابام‌ فهمیده دختر عمم ۴۲ میلیون پول یخچال برای جهیزیه داده کلاً جهان‌بینیش تغییر کرده می‌گه «ازدواج باید پیش بیاد تا خدا چی بخواد. دنیا تغییر کرده دیگه، ازدواج نکردی هم نکردی.»

یه بار برام چایی ریخت آورد، الانم برام پرتقال پوست کنده 😂