یادش بخیر دوره قبلی انتخابات پسر همسایمون فوت کرده بود اعلامیه شو زده بودن رو دیوارای شهر لای عکس کاندیدا،

مرحوم 5 هزارتا رای آورد 😂