شماره های تو گوشیتو نگاه کن ببین میتونی دو نفرو پیدا کنی همین الان زنگ بزنی بهشون درددل کنی؟

نه؟ خاک تو سرت تو هم تنهایی مث من