آقایون سه هفته دیگه روز‌ جهانی زن هست.
خواستم تسلیت بگم بهتون😂