بابات میدونه عکس بی حجاب زنش رو واسه تبریک استوری میکنی؟؟