‏عمو پورنگ تو مصاحبه گفته دلیل ازدواج نکردنم اینه که 3 بار خواستگاری رفتم و جواب رد شنیدم
‏شما خودتو بذار جای پدر عروس، یکی از پشت کاناپه با اردک و در قندون بپره بیرون و درحالی که داره بالا پایین میپره دخترت رو خواستگاری کنه، پرتش نمیکنی تو کوچه!؟ emoji