‏هربار میام خونه بابام مثلا به شوخی یه مشت میزنه به سینم که ببینه تو جیب داخلی کاپشنم سیگار هست یا نه

امروز کاپشن نپوشیده بودم نشست با مشت زد وسط پام 😂