‏تو باشگاه انقدر اشتباه زدم که دیشب با یه حرکت درست زدن همه ی بدنسازا برام ده دقیقه کف زدن

حالا بماند که اون حرکت درست ، عوض کردن اهنگ ماکان بند بود emoji