فرزانه استکی رتبه ۴ کنکور هنر ۱۳۹۶.
مدرس نکات جدید درس خلاقیت تصویری.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir