نسیم پور احمد رتبه ۷ کنکور هنر ۱۳۹۶.
مدرس نکات جدید درس مبانی ریاضی و فیزیک.
برای تماشای کامل این ویدئو به سایت زیر مراجعه کنید.
Www.glassacademy.ir