‏دوست دخترم کادوی ولنتاین برام عطر گرفت
بهش گفتم شنیدی عطر جدایی میاره
ناراحت شد ولی پنج دقیقه بعد هر دو تامون به این قضیه ایمان اوردیم

چون من براش کادو نگرفته بودم باهام کات کرد emoji