‏مامانم : داری میری بیرون کلاه و شال گردن ببند داره برف میاد هوا یخبندونه مریض میشی ذلیل مرده !
وقتی میرم بیرون :