همیشه وقتی با یک بچه بازی میکنین بزارین ببره خوشحال بشه؛

بابام‌ با 50 سال سن با داداش ده سالم فیفا بازی میکنه، ۶تا میزنه که هیچ، میگه باختی بدبخت بی خاصیت ://