‏ما رو دبیرستان بردن راهپیمایی؛
از صدا و سیما اومدن گفتن برای چی اومدین راهپیمایی؟
گفتیم چون میخواستیم امتحان فیزیک ندیم
متاسفانه نمیدونم چرا پخش نشد
بابام‌ راست میگه فساد تو صدا سیما موج میزنه :/