‏دو سه تا دختر پسر ِ 13/14ساله الان دس تو دس تو اتوبوس روبه روی من وایستادن با کلی خرس کادوی قرمز بغلشون.

بعد من یادمه همسن اینا بودم با دختر خالم پفکُ رنده میکردیم میخوردیم ک سر پودرای تهش دعوامون نشهemoji)