من
کجای این تنهایی،
کجای این دلتنگی که برسم، می‌آیی؟