‏هر سال سعی میکنم برا دوس دختر خیالیم یه چیزیو نخرم
پارسال خرس ندادم بهش ، امسال چون بیشتر با هم بودیم میخوام ماشین نخرم براش ^_^