‏به مامانم میگیم چی میخوای برای روزمادر؟ میگه نمیخوام تو خرج بیفتین اصلا کادو برای چیه. اصرار کردیم یهو گفت یه زنجیر دیدم اونو میخوام. حالا قیمت زنجیر چنده؟ ۱۵ میلیون تومن

تصمیم گرفتم دیگه به کسی اصرار نکنم برای کادو ://