‏سالی که کنکور داشتم با دختر همسایمون برگشتیم خونه
اون به مامانش گفت بازم ریدم
مامانش گفت عزیزم اینور جای تو نیست
باید بری خارج از کشور ادامه تحصیل بدی
اونوقت من به مامانم گفتم قطعا رتبه م زیر صد میشه
ردیف کن بعد لیسانس برم اونور
گفت اونور ریدن برات؟emoji(