‏خیلی دلم‌ میخواد روز ولنتاین به زوجایی که کنار هم نشستن دارن دل میدن قلوه میگیرن نزدیک بشم وبگم :

"عشقم داری بهم‌خیانت میکنی"
و بعدش صحنه رو ترک کنم ^__^