صبح من
همان دست های مهربان توست
آغوش پر مهرت
و دوستت دارم هایی که
هر روز می‌گویی
و سرنوشت
درست از همان جا
برای من شروع می‌شود...