بچه بودم از مامانم پرسیدم چطوری بچه دار میشن؟
گفت همین که زن و شوهر کنار هم میخوابن و دست میندازن گردن هم، بچه دار میشن.
توجه فرمودید؟ دست میندازن گردن هم emoji))))
خلاصه حواستون باشه روز ولنتاین خیلی دست نندازید گردن هم emoji)