ولنتاین تو قم ممنوع شده😂

این اولین باره که به مردم یه جایی از ایران حسودیم میشه